همین الان چت روم خود را به رز سرور انتقال دهید


سفارش چت روم جدید از رز سرور

تعرفه های خدمات میزبانی وب چت روم
نام پکیج
تعداد آنلاین
قیمت
سفارش
تعداد آنلاین
قیمت
سفارش
PLN 25 نفره 10.000 تومان 450 نفره 190.000 تومان
PLN 40 نفره 15.000 تومان 550 نفره 235.000 تومان
PLN 55 نفره 20.000 تومان 650 نفره 290.000 تومان
PLN 70 نفره 25.000 تومان 730 نفره 325.000 تومان
PLN 85 نفره 30.000 تومان 780 نفره 335.000 تومان
PLN 100 نفره 42.000 تومان 800 نفره 350.000 تومان
PLN 170 نفره 63.000 تومان 850 نفره 380.000 تومان
PLN 200 نفره 80.000 تومان 900 نفره 410.000 تومان
PLN 270 نفره 108.000 تومان 1000 نفره 460.000 تومان
PLN 400 نفره 160.000 تومان 1200 نفره 500.000 تومان