هاست ایران

Pln 1

منابع اختصاصی
انتخاب نسخه PHP
بک آپ گیری روزانه / هفتگی

  • 100 مگابایت فضا
  • 15.000 تومان قیمت ماهیانه
Pln 2

منابع اختصاصی
انتخاب نسخه PHP
بک آپ گیری روزانه / هفتگی

  • 200 مگابایت فضا
  • 20.000 تومان قیمت ماهیانه
Pln 3

منابع اختصاصی
انتخاب نسخه PHP
بک آپ گیری روزانه / هفتگی

  • 500 مگابایت فضا
  • 25.000 تومان قیمت ماهیانه
هاست ریدایرکت

این سرویس فقط ریدارکت میباشد
ریدایرکت دامنه های شما
دامنه های بسته شده
دامنه های فیلتر
دامنه های باز
دامنه های ازاد
و .......