سرور اختصاصی هتزنر آلمان

EX51

ntel® Core™ i7-6700
Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology
RAM64 GB DDR4 RAMHard Drive2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
HDD (Software-RAID 1)
Class EnterpriseConnection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 1 Gbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB
بعلت نوسانات قیمت ارز - هزینه این محصولات موجود نیست و برای اطلاع از قیمت بروز با مدیریت در تماس باشید

EX41

Intel® Core™ i7-6700
Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology
RAM32 GB DDR4 RAMHard Drive2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
HDD (Software-RAID 1)
Class EnterpriseConnection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 1 Gbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB
بعلت نوسانات قیمت ارز - هزینه این محصولات موجود نیست و برای اطلاع از قیمت بروز با مدیریت در تماس باشید

EX41-SSD

Intel® Core™ i7-6700
Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology
RAM32 GB DDR4 RAMHard Drive2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD
(Software-RAID 1)Connection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 1 Gbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB
بعلت نوسانات قیمت ارز - هزینه این محصولات موجود نیست و برای اطلاع از قیمت بروز با مدیریت در تماس باشید

EX41S

Intel® Core™ i7-6700
Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology
RAM64 GB DDR4 RAMHard Drive2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
HDD (Software-RAID 1)
Class EnterpriseConnection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 1 Gbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB
بعلت نوسانات قیمت ارز - هزینه این محصولات موجود نیست و برای اطلاع از قیمت بروز با مدیریت در تماس باشید

EX41S-SSD

Intel® Core™ i7-6700
Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology
RAM64 GB DDR4 RAMHard Drive2 x 250 GB SATA 6 Gb/s SSD
(Software-RAID 1)Connection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 1 Gbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB
بعلت نوسانات قیمت ارز - هزینه این محصولات موجود نیست و برای اطلاع از قیمت بروز با مدیریت در تماس باشید

EX51-SSD

Intel® Core™ i7-6700
Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology
RAM64 GB DDR4 RAMHard Drive2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD
(Software-RAID 1)Connection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 1 Gbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB*
بعلت نوسانات قیمت ارز - هزینه این محصولات موجود نیست و برای اطلاع از قیمت بروز با مدیریت در تماس باشید

AX60-SSD

(software RAID 1)

  • 64 GB DDR4 RAM
  • 2 x 500 GB SATA SSD Hard drive
  • 1 GBit/s port Connection
  • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
  • 100 GB Backup space
  • Unlimited * Traffic