۶ اسفند اضافه شدن دو سرور جدید

اضافه شدن سرور اختصاصی جدید از هتزنر به رز سرور Processor : Intel® Core™ i7-4770  Memory : 32G DDR3 Hard Drive: 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD (Software-RAID 1) Class Enterprise PORT : 1 Gbps Port - 200Mbps Guaranteedسرور اختصاصی جدید از فرانسه با مشخصات زیر به ... بیشتر »