افزایش فالور . لایک . کامنت اینستاگرامی

افزایش فالور

به ازای افزایش هر k فالور ایرانی و بدون رمز
20.000 تومان

افزایش لایک

به ازای افزایش هر 1000 لایک ایرانی و بدون رمز
7.000 تومان

افزایش کامنت

به ازای افزایش هر 500 کامنت دلخواه ایرانی و بدون رمز
12.000 تومان