هاست بکاپ

20 گیگابایت
 • ۲۰ گیگابایت فضای بکاپ
 • ۲۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود زیر دامنه
 • ندارد دیتابیس
 • نامحدود دیگر امکانات
 • Directadmin کنترل پنل
 • ندارد بک آپ
25 گیگابایت
 • ۲۵ گیگابایت فضای بکاپ
 • ۲۵۰ گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود زیر دامنه
 • ندارد دیتابیس
 • نامحدود دیگر امکانات
 • Directadmin کنترل پنل
 • ندارد بک آپ
50 گیگابایت
 • ۵۰ گیگابایت فضای بکاپ
 • ۵۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود زیر دامنه
 • ندارد دیتابیس
 • نامحدود دیگر امکانات
 • Directadmin کنترل پنل
 • ندارد بک آپ
100 گیگابایت
 • ۱۰۰ گیگابایت فضای بکاپ
 • ۱۰۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود زیر دامنه
 • ندارد دیتابیس
 • نامحدود دیگر امکانات
 • Directadmin کنترل پنل
 • ندارد بک آپ