هاست ایران

هاست ایران 3 گیگ

3000 مگابایت مقدار فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود تعداد پارک دامین
۲۴ ساعته پشتیبانی
Cpanel کنترل پنل
ایران /زیرساخت محل سرور
روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
5.000 تومان

هاست ایران 10 گیگ

10000 مگابایت مقدار فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود تعداد پارک دامین
۲۴ ساعته پشتیبانی
Cpanel کنترل پنل
ایران /زیرساخت محل سرور
روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
15.000 تومان

هاست ایران 15 گیگ

15000 مگابایت مقدار فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود تعداد پارک دامین
۲۴ ساعته پشتیبانی
Cpanel کنترل پنل
ایران /زیرساخت محل سرور
روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
20.000 تومان