هاست ایران

Pln 1

منابع اختصاصی
انتخاب نسخه PHP
بک آپ گیری روزانه / هفتگی

 • 1 گیگابایت فضا
 • 40 گیگابایت پهنای باند
 • 1 Add-On Domain
 • 60 Parked Domain
 • 9 تعداد دیتابیس
 • نامحدود امکانات دیگر
 • 15.000 تومان قیمت ماهیانه
Pln 2

منابع اختصاصی
انتخاب نسخه PHP
بک آپ گیری روزانه / هفتگی

 • 2 گیگابایت فضا
 • 70 گیگابایت پهنای باند
 • 2 Add-On Domain
 • 70 Parked Domain
 • 13 تعداد دیتابیس
 • نامحدود امکانات دیگر
 • 20.000 تومان قیمت ماهیانه
Pln 3

منابع اختصاصی
انتخاب نسخه PHP
بک آپ گیری روزانه / هفتگی

 • 5 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • 4 Add-On Domain
 • 80 Parked Domain
 • 16 تعداد دیتابیس
 • نامحدود امکانات دیگر
 • 25000 قیمت ماهیانه
هاست ریدایرکت

این سرویس فقط ریدارکت میباشد
ریدایرکت دامنه های شما
دامنه های بسته شده
دامنه های فیلتر
دامنه های باز
دامنه های ازاد
و .......