سرور مجازی آلمان

RAM 1

Intel Xeon E3 1246v3 پردازنده
1024 مگابایت رم
60 گیگابایت هارد دیسک
نامحدود پهنای باند
1Gbps پورت
Hetzner /آلمان دیتاسنتر
25.000 تومان

RAM 2

Intel Xeon E3 1246v3 پردازنده
2048 مگابایت رم
70 گیگابایت هارد دیسک
نامحدود پهنای باند
1Gbps پورت
Hetzner /آلمان دیتاسنتر
30.000 تومان

RAM 4

Intel Xeon E3 1246v3 پردازنده
4096 مگابایت رم
120 گیگابایت هارد دیسک
نامحدود پهنای باند
1Gbps پورت
Hetzner /آلمان دیتاسنتر
45.000 تومان

RAM 6

Intel Xeon E3 1246v3 پردازنده
6144 گیگابایت رم
300 گیگابایت هارد دیسک
نامحدود ترافیک
1Gbps پورت
Hetzner /آلمان دیتاسنتر
70.000 تومان

RAM 8

Intel Xeon E3 1246v3 پردازنده
8192 مگابایت رم
600 گیگابایت هارد دیسک
نامحدود ترافیک
1Gbps پورت
Hetzner /آلمان دیتاسنتر
90.000 تومان