سرور مجازی آلمان

RAM 2

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
2 گیگابایت رم اختصاصی
100 گیگابایت هارد اختصاصی
1 هسته Xeon پردازنده
1 عدد آی پی اختصاصی
CentOs - Windows - Debian - Ubuntu سیستم عامل
هتزنر - Hetzner دیتاسنتر
آی پی برای تست پینگ (بزودی) دارای پینگ پایین

RAM 4

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
4 گیگابایت رم اختصاصی
200 گیگابایت هارد اختصاصی
2 هسته Xeon پردازنده
1 عدد آی پی اختصاصی
CentOs - Windows - Debian - Ubuntu سیستم عامل
هتزنر - Hetzner دیتاسنتر
آی پی برای تست پینگ (بزودی) دارای پینگ پایین

RAM 6

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
6 گیگابایت رم اختصاصی
200 گیگابایت هارد اختصاصی
2 هسته Xeon پردازنده
1 عدد آی پی اختصاصی
CentOs - Windows - Debian - Ubuntu سیستم عامل
هتزنر - Hetzner دیتاسنتر
آی پی برای تست پینگ (بزودی) دارای پینگ پایین

RAM 8

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
8 گیگابایت رم اختصاصی
200 گیگابایت هارد اختصاصی
2 هسته Xeon پردازنده
1 عدد آی پی اختصاصی
CentOs - Windows - Debian - Ubuntu سیستم عامل
هتزنر - Hetzner دیتاسنتر
آی پی برای تست پینگ (بزودی) دارای پینگ پایین

RAM 16

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
16 گیگابایت رم اختصاصی
200 گیگابایت هارد اختصاصی
8 هسته Xeon پردازنده
1 عدد آی پی اختصاصی
CentOs - Windows - Debian - Ubuntu سیستم عامل
هتزنر - Hetzner دیتاسنتر
آی پی برای تست پینگ (بزودی) دارای پینگ پایین