سرور مجازی فرانسه

RAM 1

Intel Xeon E5-1650v3 پردازنده
1024 مگابایت رم
100 گیگابایت هارد دیسک
نامحدود پهنای باند
1Gbps پورت
ovh/فرانسه دیتاسنتر

RAM 2

Intel Xeon E5-1650v3 پردازنده
2048 مگابایت رم
120گیگابایت هارد دیسک
نامحدود پهنای باند
1Gbps پورت
ovh/فرانسه دیتاسنتر

RAM 3

Intel Xeon E5-1650v3 پردازنده
3072 مگابایت رم
160گیگابایت هارد دیسک
نامحدود پهنای باند
1Gbps پورت
ovh/فرانسه دیتاسنتر

RAM 4

Intel Xeon E5-1650v3 پردازنده
4096 مگابایت رم
200گیگابایت هارد دیسک
نامحدود پهنای باند
1Gbps پورت
ovh/فرانسه دیتاسنتر

RAM 6

Intel Xeon E5-1650v3 پردازنده
6144 گیگابایت رم
250گیگابایت هارد دیسک
نامحدود ترافیک
1Gbps پورت
ovh/فرانسه دیتاسنت

RAM 8

Intel Xeon E5-1650v3 پردازنده
8192 مگابایت رم
350 گیگابایت هارد دیسک
نامحدود ترافیک
1Gbps پورت
ovh/فرانسه دیتاسنتر