ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
5,300 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
8,000 تومان
1 سال
.win
390,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
.com
160,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.info
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.site
380,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
.in
189,900 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
.org
243,000 تومان
1 سال
256,000 تومان
1 سال
256,000 تومان
1 سال
.pro
287,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
.xyz
140,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.net
236,200 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
.top
140,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
.club
140,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
.ws
253,000 تومان
1 سال
283,000 تومان
1 سال
283,000 تومان
1 سال
.online
280,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
.live
140,000 تومان
1 سال
153,000 تومان
1 سال
153,000 تومان
1 سال
.fun
230,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
.asia
258,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
.gold
260,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
.run
260,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
.cool
425,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.ooo
420,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.me
270,000 تومان
1 سال
N/A
410,000 تومان
1 سال
.app
366,000 تومان
1 سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains