اضافه شدن سرور اختصاصی جدید از هتزنر به رز سرورProcessor : Intel® Core™ i7-4770 
Memory : 32G DDR3
Hard Drive: 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD (Software-RAID 1) Class Enterprise
PORT : 1 Gbps Port - 200Mbps Guaranteed


سرور اختصاصی جدید از فرانسه با مشخصات زیر به لیست سرورهای رُز سرور اضافه شد:

CPU: Intel Xeon E3 1225v2
Memory: 16GB DDR3
Hard Disk : 3 x 120 GB SSD
Uplink port: 1Gbps Dedicated
Bandwidth: Unmetered


Thursday, February 25, 2016« برگشت